Werknemer van eigen coöperatie geen IB-ondernemer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Hof Arnhem-Leeuwarden (V-N 2021/10.1.1) oordeelt dat het niet blokkeren van de aangifte een kenbare fout is, zodat geen nieuw feit nodig is (zie HR 27 juni 2014, 14/00350, BNB 2014/203). Gelet op het duidelijke feitencomplex is X geen IB-ondernemer. X beroept zich vergeefs op zijn verklaring...