Benoeming directeur-generaal Milieu en Internationaal bij IenW

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dr. ir . A.M.C. (Afke) van Rijn wordt directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.