Benoeming hoofddirecteur bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Prof. dr. M.K. (Maarten) van Aalst wordt hoofddirecteur en tevens Chief Science Officer bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.