Mediation in de ondernemingsrechtpraktijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Of je nu een aandeelhoudersgeschil, een geschil over een
distributieovereenkomst, een medezeggenschapskwestie of welk zakelijk conflict dan ook krijgt voorgelegd,
de vraag is vaak niet meer: Gaan we procederen of niet? maar: Gaan we procederen, of eerst in mediation?
Kennis over het...