Nieuwe richtlijnen voor aanstellen van curator

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Er zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor het aanstellen en/of benoemen van curatoren, bewindvoerders en dergelijke.

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe richtlijnen voor de aanstelling en/of benoeming van curatoren in faillissementen, bewindvoerders in surseances van betaling, bewindvoerders in schuldsaneringen (Wsnp) en voor herstructureringsdeskundigen en observatoren in de WHOA-procedure. Deze richtlijnen vormen een nadere uitwerking van de implementatie van een Europese richtlijn. Na intensief overleg met betrokken organisaties heeft Recofa, het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling, de richtlijnen vastgesteld. Het LOVT heeft de richtlijnen bekrachtigd.

Bron: Raad v...