Advocaten kunnen hun bezoekadres laten afschermen in handelsregister

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Door aanpassing van Handelsregisterbesluit half december kan een bezoekadres in het handelsregister worden afgeschermd bij een concrete bedreiging of wanneer dreiging waarschijnlijk is als gevolg van de beroepsuitoefening. Het convenant dat de NOvA heeft gesloten met de Kamer van Koophandel maakt dat advocaten(kantoren) kunnen hierop eenvoudig een beroep kunnen doen....