Afschrift aanwijzing controle op negatieve coronatestuitslag voor reizigers vanuit China

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Afschrift van de aanwijzing die de minister van VWS per brief geeft aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. De brief bevat de opdracht om vanaf 10 januari 2023 reizigers afkomstig uit China te controleren op een negatieve coronatestuitslag.