Hoge Raad publiceert oude mijlpaalarresten over de positie van de vrouw in de rechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vorige week zijn drie oude (mijlpaal)arresten uit 1915, 1946 en 1948 over de positie van de vrouw in de rechtspraak gepubliceerd. De Hoge Raad publiceert deze oude arresten als onderdeel van een project om oude arresten gratis online beschikbaar te stellen.

In het arrest uit 1915 bevestigt de Hoge Raad dat iedereen van 23 jaar en ouder – dus inclusief vrouwen – tot klerk ter griffie kan worden benoemd. Aan het arrest ging de benoeming van Anna Maria Elisabeth Post tot beëdigd klerk ter griffie vooraf. De officier van justitie bij de rechtbank was het hier niet mee eens en stelde beroep in cassatie in van deze beschikking. Zijn klacht: beëdigde klerken ter griffie zijn leden van de rechterlijke macht en vrouwen waren niet benoembaar tot rechterlijke beambten.

D...