Benoeming directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij Buitenlandse Zaken

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. P.M. (Michiel) Sweers wordt directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat medio 2023 in.