Is de regiebehandelaar altijd aanspreekpunt?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het opmerkelijke aan deze tuchtuitspraak is, dat het Regionaal Tuchtcollege (RTG) het begrip 'regiebehandelaar' en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden naadloos toepast op een behandeling die ruim vóór de introductie van het begrip 'regiebehandelaar' heeft plaatsgevonden. Het RTG...