Per vergissing geen einddatum in overeenkomst betekent vast contract

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Werkgever had tijdig moeten aangeven dat de schriftelijke arbeidsovereenkomst per abuis geen einddatum bevat. Nu dit niet is gebeurd, is er sprake van een vast contract. Werkneemster heeft recht op doorbetaling van haar loon.