(Wachten op) indexatiebesluiten van de Hoge Raad

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Aan de
hand van een aantal arresten over toeslagverlening worden in dit artikel twee indexatieonderwerpen besproken: (1) onvoorwaardelijk toegezegde indexatie over reeds opgebouwde pensioenaanspraken en het wijzigingsverbod ex artikel 20 Pw en (2) verlies aan perspectief op voorwaardelijke...