De Wet opleggen betalingsregeling door de rechter: onduidelijkheid troef

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Eén van de manieren om problematische schuldenlast van burgers te verlichten, is om
de rechter de bevoegdheid te geven om betalingsregelingen op te leggen. Momenteel staat art. 6:29 BW hieraan in de weg; dit wetsartikel bepaalt dat de schuldeiser
toestemming moet geven aan de schuldenaar om het...