Tevredenheid over experiment probleemoplossende bestuursrechtspraak

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het project ‘Gericht Op Oplossing’ (GOO), een experimentele afdoeningsmodaliteit dat draait om snelle, oplossingsgerichte rechtspraak in begrijpelijke taal, loopt sinds 2020. Gestreefd wordt in eerste instantie naar een schikking tussen beide partijen; pas wanneer dit niet lukt, volgt een uitspraak. GOO wordt vooralsnog alleen ingezet in bijstandszaken bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). En dat bevalt goed, blijkt uit een eerste tevredenheidsonderzoek....