Medisch tuchtrecht leent zich niet voor familieruzie

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een geschil tussen een broer en een zus. De zus is huisarts en heeft in het kader van de onderbewindstelling en mentorschap van vader uitlatingen gedaan over diens gezondheidstoestand (hij zou Alzheimer hebben). De broer diende vervolgens een tuchtklacht in tegen zijn zus, aangezien zij bewust...