Column: Hoopvolle juridische innovatievoornemens voor 2023

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Het begin van het nieuwe jaar is een goed moment om even terug te blikken, vindt legal tech-expert Jeroen Zweers. ‘Op wat technologie en innovatie ons afgelopen jaar hebben gebracht, en verwachtingen uit te spreken over wat komen gaat.’

Terugkijkend op 2022 kunnen we er niet omheen dat AI (kunstmatige intelligentie) in de juridische wereld nu echt is doorgebroken. Natuurlijk wordt er door partijen in de juridische wereld al jaren in de media gekoketteerd met de inzet van robotadvocaten, en buitelen kantoren over elkaar heen om te melden dat ze AI toepassen in hun dienstverlening.

AI-transformatiereis écht gestart

Van echte transformatie was tot 2022 echter geenszins sprake: toepassing van AI was over het algemeen marketing. Maar met de komst van GPT-3 en ChatGPT in 2022 is het hek van de dam, en zijn we onze AI-transformatiereis echt gestart.

De makers van ChatGPT, OpenAI...