EU-Hof oordeelt over de verhouding tussen de verschillende beroepsmogelijkheden uit de AVG

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De verschillende door de AVG geboden beroepsmogelijkheden mogen naast elkaar en onafhankelijk van elkaar worden benut door een betrokkene die van mening is dat zijn rechten uit hoofde van de AVG zijn geschonden. Het staat aan de lidstaten om nader te regelen hoe die beroepsmogelijkheden zich...