TK Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering 2021 het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022 en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de afschaffing

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!