Benoeming burgemeester Land van Cuijk

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Drs. M.A.H. (Marieke) Moorman wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Land van Cuijk. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 1 februari 2023.