Benoeming secretaris-generaal bij Economische Zaken en Klimaat

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mr. A.F. (Sandor) Gaastra wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2023.