Benoemingen bij Raad van State

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Mevrouw mr. N.H. van den Biggelaar, mevrouw mr. A.B. Blomberg en mevrouw mr. drs. M.M. Kaajan worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.