Aantal toegevoegd notarissen voor het eerst sinds ontstaan functie niet gegroeid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voor het eerst sinds het ontstaan van de functie toegevoegd notaris is het aantal niet gegroeid. Het aantal bleef in 2022 steken op 224. Wel was er een groei van het aantal kandidaat-notarissen; er kwamen er afgelopen jaar twintig bij, wat uitkomt op 1972. Het aantal notarissen nam met vier af en kwam uit op 1234.

De KNB telt in totaal nu 3430 leden. Slechts dertig procent van de notarissen is vrouw. In 2020 was dit nog 27 procent. Een sterk contrast met de kandidaat-notarissen, waarbij maar liefst 71 procent vrouw is (in 2020 was dit nog 69 procent). Vrouwen verliezen alleen terrein bij de toegevoegd notarissen, al zijn de vrouwen ook daar nog altijd in de meerderheid: 29,5 procent is man, terwijl dit in 2020 nog 28 procent was.

Notariaat top 30

Uit de Notariaat top 30 b...