De beoordeling van de billijkheid van de vergoeding van advocaatkosten (530 Sv)

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Wanneer een zaak eindigt zonder oplegging van straf of maatregel (en zonder toepassing van
artikel 9a Sr) begint de ‘strijd’ over de
vergoeding van gemaakte proceskosten. Deze bijdrage biedt een aantal handvatten bij het indienen van een schadevergoedingsverzoek van de gemaakte
kosten van...