Preconsultatie Wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Gestandaardiseerde processen sluiten niet altijd aan op de individuele situatie van burgers,
waardoor deze in de knel kunnen komen door overheidshandelen. Dit wetsvoorstel beoogt door middel van
aanpassingen in de Awb de menselijke maat in het bestuurs(proces)recht te vergroten en de
overheid...