RSJ akkoord met maximaal twee advocaten voor EBI-gedetineerden

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is akkoord met het besluit van het kabinet om maximaal twee strafrechtadvocaten toe te laten bij gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

De maatregel komt uit de koker van VVD-Kamerlid Ulysse Ellian, die op 10 november 2022 een motie indiende tijdens een zogeheten tweeminutendebat over het gevangeniswezen en tbs. Daarin schreef oud-advocaat Ellian dat ‘een veelheid van advocaten’ gedetineerden bezoekt in zowel de EBI als ATI’s, waar ‘crimineel kopstuk Ridouan Taghi’ en ook ‘criminele kopstukken uit diverse criminele samenwerkingsverbanden zijn gedetineerd’. Hierdoor kunnen advocaten worden ingezet om boodschappen over te brengen tussen verschillende criminele partijen, wat Ellian met de motie wilde voorkomen.

De Tweede Kamer nam de motie aan. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het plan de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) ...