TK Nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensbescherming naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel. Bij het nader rapport zitten de tekst van het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de adviezen van enkele organisaties over het wetsvoorstel. Ook stuurt de minister een beslisnota. Nader rapport wijziging Verzamelwet gegevensbescherming (PDF | 18 pagina's | 243 kB)