Toegang UBO-register beperkt

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De toegang tot het UBO-register moet beperkt worden tot de bevoegde autoriteiten en de FIU, meldingsplichtige instellingen en personen en organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen. Hiervoor zal spoedig een wetsvoorstel worden opgesteld schrijft minister Kaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kaag informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het Nederlandse UBO-register. Op de dag van de uitspraak had de minister al gemeld dat er tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het Nederlandse UBO-register meer verzorgd ...