Wetsvoorstel Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voorgesteld wordt om een nieuw art. 13a aan de Arbowet
toe te voegen. Dit artikel regelt ten eerste dat iedere werknemer zich tot een interne en/of externe vertrouwenspersoon kan wenden in geval hij/zij te maken krijgt met
ongewenste omgangsvormen.