Benoeming tijdelijk bestuurder: in kort geding of door de Ondernemingskamer?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze procedure hielden twee partijen gezamenlijk de aandelen in (en waren bestuurder van) meerdere vennootschappen. Eén der partijen (eiser) biedt op enig moment aan om zijn aandelen over te dragen aan gedaagde. Gedaagde is daar blij mee en gaat op zoek naar een financier, waarna het nodige heen ...