Hoge Raad brengt Nederlandse strafcassatiepraktijk in lijn met vereisten van artikel 14 IVBPR

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Voldoet de Nederlandse cassatiepraktijk in het algemeen - en de verkorte motivering door de Hoge Raad in het bijzonder - aan de vereisten van artikel 14 lid 5 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) in geval van een veroordeling in hoger beroep na een vrijspraak van ...