Jaaroverzicht privacy 2022

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Tal van wetgevingsinitiatieven op zowel Europees als nationaal niveau zagen in 2022 het licht. Meer duidelijkheid over de uitleg en toepassing van de AVG kwam er op basis van zowel de jurisprudentie, als door de aanbevelingen en richtsnoeren van privacytoezichthouders. Daarnaast werden in 2022...