Weerwind stopt definitief met rechtshulppakketten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind heeft maandag aan de Tweede Kamer geschreven de rechtshulppakketten ‘als maatregel in het geheel los te laten’. De plannen voor de pakketten waren onderdeel van de herziening van het stelsel door Weerwinds voorganger Sander Dekker (VVD).

De minister schreef dit in de nieuwe voortgangsrapportage over de stelselvernieuwing rechtsbijstand. Zijn voorganger in het vorige kabinet, Sander Dekker, zette deze vernieuwing destijds in gang om onder meer het aantal juridische procedures te laten afnemen.

De rechtshulppakketten vormden een belangrijk onderdeel daarvan. Ze moesten helpen om juridische problemen zo vroeg mogelijk te tackelen. Door tenders voor de pakketten uit te schrijven, waar marktpartijen zich voor konden inschrijven, zou een efficiëntere en dus goedkopere rechtsbijstand ontstaan.

Zeer complex en weinig draagvlak

Weerwind to...