Het recht op een eerlijk fiscaal proces

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Eind 2022 deed de Grote Kamer van het EHRM een uitspraak met daarin een opvallende overweging. In een paar korte alinea’s, eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door, stelt het Hof vast dat de strafrechtelijke waarborgen die voortvloeien uit artikel 6 EVRM ook gelden in een fiscaal proces. Dat ...