Internetconsultatie aanpassing vastgoedaandelentransacties van start

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In de huidige wetgeving is het onbedoeld mogelijk om nieuwe onroerende zaken via een aandelentransactie zo over te dragen dat er noch btw, noch overdrachtsbelasting verschuldigd is. Uitgangspunt is echter dat er btw verschuldigd is bij de levering van nieuwe onroerende zaken. Hiervoor is conceptwetgeving opgesteld om deze structuur te bestrijden die nu ter consulatie gaat. Invoering is voorzien per 1 januari 2024, waarbij het wetsvoorstel onderdeel zal zijn van het belastingplanpakket 2024, afhankelijk en onder voorbehoud van politieke besluitvorming, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets. De opbrengst van deze maatregel is voorlopig geraamd op 155 miljoen euro.