De stichting en haar ledenverbod

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die met een daartoe
bestemd vermogen beoogt een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken,
aldus art. 2:285 lid 1 BW. Het ledenverbod
is een van de meest ongrijpbare onderwerpen op het terrein van het stichtingenrecht.