Uitspraak Kifid: nieuwe hypotheekakte bij wijziging erfpacht komt voor rekening bank

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een erfpachter overstapt van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht mag de bank hem om een nieuwe hypotheekakte vragen. De kosten daarvoor komen echter voor rekening van de bank. Dat blijkt uit een uitspraak van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), ditmaal in hoger beroep.

De casus waarin deze uitspraak is gedaan, gaat over een huiseigenaar die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van de gemeente Amsterdam om over te stappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. Bij een voortdurende erfpacht kunnen de erfpachtkosten periodiek worden aangepast. Met het eeuwigdurende erfpachtrecht staan deze kosten voorgoed vast; de canon wordt alleen nog geïndexeerd voor inflatie.

Onredelijk

De Amsterdammer heeft de grond van zijn woning in erfpacht van de gemeente en een hypotheek bij de Rabobank. De bank vond dat vanwege de overstap van de man verlangd kon worde...