Vervallen van middelcode A20 vanaf 6 maart

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Vanaf 6 maart kunt u middelcode A20 niet meer gebruiken in uw douaneaangifte. Op die datum gaat ons nieuwe aangiftesysteem DMS naar productie met invoer. Hieronder valt onder andere de aangifte voor het in het vrije verkeer brengen. Wat dat voor u betekent leest u hierna.