Welke rol speelt het belang van een vennootschap bij schorsing en ontslag van haar bestuurders?

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In kapitaalvennootschappen draait het om macht,
belangen en belangenafweging. Dit hangt samen met de bevoegdheidsverdeling binnen een vennootschap. De wet bepaalt dat bestuurders zich bij de vervulling van hun taak moeten richten
naar het belang van de vennootschap en de met die vennootschap...