Gezagsbeëindigende maatregel ex art. 8 EVRM

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In dit richtinggevende arrest gaat het om de vraag hoe gezagsbeëindiging zich verhoudt tot de in artikelen 8 EVRM en 1:266 BW geformuleerde maatstaf.