Grote meerderheid vindt Grondwet belangrijk, meer bekendheid is nodig

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Dat blijkt uit een ‘flitspeiling’ die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd over de Grondwet. Duizend inwoners namen daaraan deel. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor het bevorderen van een sterke en levendige democratie. De Grondwet is hier een belangrijke pijler voor. Het was echter niet goed bekend in hoeverre burgers in hun dagelijks leven bezig zijn met de Grondwet en hun grondrechten....