Geen btw-aftrek voor voeren van schadeprocedures

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een onderneming uitsluitend procedures voert om een schadevergoeding te krijgen, heeft zij geen recht op aftrek van voorbelasting. Het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen telt evenmin als een ondernemingsactiviteit voor de btw.