Jurisprudentieoverzicht cybercrime januari 2023

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In dit overzicht onder meer aandacht voor de prejudiciële vragen die de rechtbank Noord-Nederland stelde aan de Hoge Raad over het onderzoek ‘Shifter’. De vragen zien onder meer op de toepassing van het van het interstatelijke vertrouwensbeginsel. In deze zaak is sprake is van uit Frankrijk...