Sociaal Notariaat Den Bosch gaat open, indien nodig betaalt stichting de kosten

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Sociale advocatuur – dat kennen we al jaren. Waarom geen sociaal notariaat? SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen stelde een initiatiefnota op om minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan het werk te zetten. Van Nispens idee werd gesteund door de beroepsorganisatie KNB. Die vindt dat het notariaat toegankelijk moet zijn voor iedereen, en heeft dit dan ook als speerpunt benoemd voor de komende jaren. De KNB erkent dat voor een deel van de Nederlandse bevolking de notaris niet toegankelijk is, zeker voor mensen met een taalachterstand, een verstandelijke beperking of een gebrek aan financiële middelen....