Partijautonomie en hoofdelijke verbondenheid

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Partijen hebben dikwijls meer mogelijkheden om contractueel invloed
uit te oefenen op hoofdelijke verbondenheid dan in literatuur en rechtspraak wel wordt aangenomen. Dit geldt
zowel voor het intreden van hoofdelijke verbondenheid,
als voor de gevolgen van hoofdelijke verbondenheid.