Het begrip ‘gereglementeerd beroep’ in de EU-richtlijn erkenning beroepskwalificaties

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Een beroep moet als ‘gereglementeerd’ worden aangemerkt wanneer de toegang tot en de uitoefening van het betrokken beroep worden voorbehouden aan personen die over bepaalde beroepskwalificaties beschikken. Een beroep waarvoor in een nationale regeling bekwaamheidseisen worden gesteld voor de...