Betekeningsprobleem in echtscheidingsprocedure

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Als een van de gewezen wederhelften in een echtscheidingsprocedure geen bekende woonplaats (meer) heeft, dan kan dit tot betekeningsproblemen leiden. Is het enkel vermelden in een echtscheidingsverzoekschrift dat uit de Basisregistratie personen blijkt dat de man vertrokken is naar het...