Handboek loonheffingen 2023

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In het nieuwe Handboek Loonheffingen wordt onder meer ingegaan op de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte binnen de WKR. Het stappenplan uit het handboek is verduidelijkt, de percentages zijn bijgewerkt en er zijn toelichtingen toegevoegd. Rond werknemerspremies zijn veel wijzigingen te melden.