Benoeming directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij BZK

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

Ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge-Wolring wordt directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot. De benoeming gaat in op 15 april 2023.