Gratis online cursus: Ontwikkelingen Burgerlijk procesrecht 2022

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

In deze cursus van PO-Online (t.w.v. 2 PO-punten) worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Burgerlijk procesrecht besproken. Mr. dr. G.J.P. Molkenboer en mr. dr. A.V.T. de Bie gaan onder meer in op het conservatoir beslag, de processtukken, de mondelinge behandeling, het bewijs en het belanghebbende begrip bij de verzoekschriftprocedure.

Na het volgen van deze cursus:

bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het Burgerlijk procesrecht

kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk

kunt u over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening vormen

Vraag de gratis cursus aan

...