Algemene raad geeft advies over toezicht advocatuur: niet-advocaten in bestuur

Welkom bij LegalSearch - bureau voor vaste en interim juristen.
Neem een kijkje op onze website!

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft een advies omtrent het toekomstige toezicht op de advocatuur aan de minister voor Rechtsbescherming aangeboden. Volgens de raad zouden de meestverdienende advocaten hiervoor meer moeten bijdragen, bovendien moeten er niet-advocaten in het bestuur.

De afgelopen maanden is er door de NOvA goed geluisterd naar de eigen leden, maar ook naar kritische vragen uit de Tweede Kamer en de samenleving. Binnen de balie is iedereen het erover eens dat het toezicht op de advocatuur versterkt moet worden. Het idee dat er daarom één landelijke toezichtautoriteit (LTA) moet komen, wordt ook binnen de NOvA gedragen. De LTA moet worden ondergebracht bij de NOvA, zodat het orgaan onafhankelijk van de Staat kan functioneren.

De ‘blik van buiten’ – niet-advocaten die in het bestuur van de LTA plaats moeten nemen – wordt nu ook door de alge...